Prelegenci

Sesja Plenarna

Krzysztof Borys

PROWADZĄCY; TVP Wrocław

Wojciech Murdzek

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Martin Kremer

Deutsche Generalkonsulat in Breslau

Florian Frank

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland / Ambasada Republiki Federalnej Niemiec

Cezary Przybylski

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Prof. Arkadiusz Wójs

Rector of the Wrocław University of Science and Technology

Prof. Lothar Kroll

TU Chemnitz, Fraunhofer-Gesellschaft

Andrzej Dybczyński

President of Łukasiewicz Research Network

Dr hab. Robert Żurek

Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego

Thomas Trepmann

Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Innowacji w Saksońskim Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

Prof. Lothar Kroll

Fraunhofer-Gesellschaft, TU Chemnitz

Fraunhofer-Gesellschaft: The world’s leading applied research organization

Prof. Piotr Rojek

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Organy Michaela Englera Młodszego Bazyliki pw. św. Elżbiety Węgierskiej we Wrocławiu jako przykład humanizacji techniki

Transformacja energetyczna i gospodarka obiegu zamkniętego

Wiktoria Dziaduła

PROWADZĄCA; Politechnika Śląska / Extremo Technologies

Dr hab. Marcin Sobczyk, prof. UWr

Uniwersytet Wrocławski

Ku zielonej energii – najważniejsze osiągnięcia naukowe i badawczo-rozwojowe Zespołów Badawczych Uniwersytetu Wrocławskiego

Marc Fette

CEO of CTC GmbH, an AIRBUS Company

Lightweight Technologies as Key Enabler for Sustainable Aviation

Prof. Dr.-Ing. Thomas von Unwerth

Advanced Powertrains, TU Chemnitz

Hydrogen as the energy source of the future

Prof. Lech Sitnik

Politechnika Wrocławska

Elektrochłonność ruchu pojazdów

Prof. Dr.-Ing. Sebastian Scholz

Fraunhofer IWU, Zittau

Natural Fiber Composites: Decentralized energy, raw materials, resources, recycling

Patryk Nossol

Fraunhofer IWU

Lightweight Crash Structures for Mobility Transition and Circular Economy

Dr hab. inż. Ziemowit Malecha, prof. PWr

Politechnika Wrocławska

Biogaz i biometan: potencjał i wyzwania w kontekście transformacji energetycznej

Prof. Maciej Chorowski

Politechnika Wrocławska

Transformacja polskiej energetyki – szanse i ryzyka

Prof. Michael Beckmann

TU Dresden

Status and prospects of the energy transition in Germany

Thaddäus Weniger

TU Dresden

Status and prospects of the energy transition in Germany

Prof. Niels Modler

TU Dresden

CircEcon: A new research and piloting center for the green circular economy

Mgr inż. Ewa Borowska

Uniwersytet Warszawski / Extremo Technologies

Ekstremofile: Innowacyjne zastosowania biotechnologiczne w eksploracji kosmosu i problemach Ziemi

Andrzej Jeżewski

Promet-Plast

Zielony wodór szanse i wyzwania

Prof. Dariusz Sykutera

Bydgoski Klaster Przemysłowy Dolina Narzędziowa

Model współpracy nauka-przemysł w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym Dolina Narzędziowa

Micro i nanoelektronika

Dr hab. Joanna Cybińska

PROWADZĄCA; Łukasiewicz – PORT

Prof. John Horstmann

TU Chemnitz

Monolithic integration of field-effect transistors as electromechanical transducers for mechanical stress

Nessma Hafez

TU Chemnitz

Monolithic integration of field-effect transistors as electromechanical transducers for mechanical stress

Prof. dr hab. inż. Teodor Gotszalk

Politechnika Wrocławska

Nanometrologia dla nanoelektroniki

Dr hab. inż. Paweł Knapkiewicz, prof. PWr

Politechnika Wrocławska

Miniaturyzacja – kluczowy aspekt w badaniach kosmosu

Dr inż. Grzegorz Dudzik

Politechnika Wrocławska

Miniaturowe rezonatory laserowe jako czujniki gazu o czułości na poziomie ppb

Dr inż. Mateusz Szatkowski

Politechnika Wrocławska

Wytwarzanie strukturyzowanych wiązek światła i ich zastosowania

Dr inż. Mateusz Dyksik

Politechnika Wrocławska

Półprzewodniki perowskitowe dla opto-elektroniki

Dr. Mario Naumann

TU Chemnitz

Direct process for integrating a sensor into rotational fibre reinforced plastic composites

Dr Jakub Ciążela

Instytut Nauk Geologicznych PAN

Polska Misja Księżycowa: teledetekcja złóż za pomocą mikrosatelity

Prof. Thomas Otto

Fraunhofer ENAS, Chemnitz

Smart Systems – From Components to applications

Ochrona zdrowia i żywność

Dr Alicja Bachmatiuk

PROWADZĄCA; Łukasiewicz – PORT

Karolina Bernacka

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dereń jadalny jako wartościowy surowiec dla przetwórstwa oraz źródło związków bioaktywnych o działaniu prozdrowotnym

Dr inż. Robert Gajda

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Bezpieczeństwo żywnościowe osób starszych w Polsce: wytyczne dla zdrowia publicznego

Dr Justyna Zeler

Uniwersytet Wrocławski

Luminofory. Chemia i fizyka w służbie zdrowia

Dr hab. Izabela Jasicka-Misiak, prof. UO

Uniwersytet Opolski

Ustalenie pochodzenia miodów pszczelich jako skuteczny sposób dbałości o oryginalność produktu

Udo Eckert

Fraunhofer IWU

Micro Manufacturing Technologies for Medical Applications and Point-of-Care Diagnostics supported by Alliance WIR! DIANA

Prof. Bartosz Kempisty

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Czyste mięso jako innowacja w żywieniu podczas lotów kosmicznych – Akronim Projektu – SpaceMeat

Dr hab. Łukasz Opaliński, prof. UWr

Uniwersytet Wrocławski

Multiwalentne białkowe koniugaty cytotoksyczne – nowa strategia zwiększania precyzji i skuteczności celowanych terapii przeciwnowotworowych

Prof. Witold Musiał

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Stare i nowe drogi farmacji. Nauki farmaceutyczne we współczesnym świecie

Prof. Adam Matkowski

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Toksyczność rybosomalna i synergia z naturalnymi produktami z zaniedbanych chwastów – nowe możliwości terapii celowanych oparte na biotechnologii

Dr hab. Katarzyna Neubauer

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Syndemia otyłości, niedożywienia i zmian klimatycznych a najczęstsza choroba wątroby na świecie

Dr n. med. Dorian Nowacki

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Perspektywy naukowe i wdrożeniowe współczesnej dietetyki i technologii żywności

Technologie w bezpieczeństwie publicznym

Dr hab. inż. Przemysław Moczko, prof. PWr

PROWADZĄCY; Politechnika Wrocławska

Przemysław Chrobot

MPWiK

Jak zapewnić bezpieczeństwo dostaw wody w świecie VUCA

Paweł Wałuszko

TestArmy

Jak dochodzi do wycieków danych? Europa na celu hakerów i era sztucznej inteligencji

Andrzej Cieślak

Dynacon

Zastosowanie rozproszonego systemu cyberbezpieczeństwa i wsparcia ciągłości działania w poszukiwaniach anomalii w scenariuszach użycia w przestrzeni publicznej

Prof. Tyll Kruger

Politechnika Wrocławska

Strukturalne czynniki ryzyka w dynamice epidemii COVID-19 – porównanie europejskie

Dr hab. inż. Przemysław Moczko, prof. PWr

Politechnika Wrocławska

Wyzwania dla bezpieczeństwa techniczno-infrastrukturalnego – Makroklaster Technologie w Bezpieczeństwie Publicznym

Przemysław Mądry

IMPEL

Jakie kroki należy podjąć, aby zadbać o bezpieczeństwo publiczne przy zapobieganiu wyciekom danych dotyczących pracowników

Agnieszka Kwiecień

Politechnika Wrocławska

Technologie i działania wspierające podnoszenie cyberbezpieczeństwa podmiotów publicznych

Prof. Krzysztof Lejcuś

Uniwersytet Przyrodniczy

Odra – aktualna sytuacja z polskiej perspektywy

Magdalena Worsa-Kozak

Politechnika Wrocławska / BrineRIS

Lit z solanek geotermalnych jako potencjalne źródło zabezpieczenia zrównoważonego łańcucha dostaw dla Europy

Prof. Piotr Lampart

Instytut Maszyn Przepływowych PAN

Energetyka rozproszona: Technologie zagospodarowania ciepła odpadowego i obiektów wodnych niskospadowych

Prezentacja Sieci Instytutów Fraunhofera oraz Sieci Instytutów Łukasiewicz

Mateusz Skowroński

PROWADZĄCY; Pełnomocnik Dyrektora ds. Współpracy z Otoczeniem Biznesowym, Łukasiewicz-EMAG

Dr Marcin Kruk

Director of Łukasiewicz – Warsaw Institute of Technology

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Nauka dla Biznesu

Prof. Lothar Kroll

TU Chemnitz, Fraunhofer IWU

Fraunhofer IWU as driver for innovations in the research and development of production engineering

Prezentacja realizowanych wspólnych projektów przez naukowców z Polski i Niemiec oraz możliwości realizacji nowych

Mateusz Skowroński

PROWADZĄCY; Pełnomocnik Dyrektora ds. Współpracy z Otoczeniem Biznesowym, Łukasiewicz-EMAG

Prof. dr hab. Eugeniusz Zych

Uniwersytet Wrocławski

Współpraca Uniwersytetu Wrocławskiego i HZDR

Eugen Böhler

Pastor, Freie evangelische Gemeinde Görlitz

Interdisciplinary Border Crossing: Theology and Reality Shaping

Dr Jacek Szczurowski

Uniwersytet Przyrodniczy

Projekt „1000 lat Górnych Łużyc – ludzie, grody, miasta” – badania przeszłości z myślą o przyszłości

Dr Hanna Nosal-Kovalenko

Łukasiewicz-Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”

Współpraca pomiędzy Łukasiewicz -„ICSO” Blachownia a Frauhofer ICT przy opracowaniu kompozytów opartych na biopolimerach do zastosowań technicznych