Prelegenci

Sesja Plenarna

Prof. Piotr Rojek

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Organy Michaela Englera Młodszego Bazyliki pw. św. Elżbiety Węgierskiej we Wrocławiu jako przykład humanizacji techniki

Transformacja energetyczna i gospodarka obiegu zamkniętego

Prof. Niels Modler

TU Dresden

Green Circular Economy (CircEcon)

Dr hab. Marcin Sobczyk, prof. UWr

Uniwersytet Wrocławski

Ku zielonej energii – najważniejsze osiągnięcia naukowe i badawczo-rozwojowe Zespołów Badawczych Uniwersytetu Wrocławskiego

Marc Fette

CEO of CTC GmbH, an AIRBUS Company

Lightweight Technologies as Key Enabler for Sustainable Aviation

Prof. Dr.-Ing. Thomas von Unwerth

Advanced Powertrains, TU Chemnitz

Hydrogen as the energy source of the future

Thomas Zocher

Thoenes Dichtungstechnik GmbH

Braided Lightweight Components

Prof. Dr.-Ing. Sebastian Scholz

Fraunhofer IWU, Zittau

Natural Fiber Composites: Decentralized energy, raw materials, resources, recycling

Patryk Nossol

Fraunhofer IWU

Lightweight Crash Structures for Mobility Transition and Circular Economy

Dr hab. inż. Ziemowit Malecha, prof. PWr

Politechnika Wrocławska

Biogaz i biometan: potencjał i wyzwania w kontekście transformacji energetycznej

Prof. Maciej Chorowski

Politechnika Wrocławska

Transformacja polskiej energetyki – szanse i ryzyka

Micro i nanoelektronika

Prof. Thomas Otto

Fraunhofer ENAS, Chemnitz

Smart Systems Integration

Prof. Dr.-Ing. habil. John Thomas Horstmann

TU Chemnitz

Electronic components of micro and nano technology

Dr. Michael Naumann

TU Chemnitz

Direct process for integrating a sensor into rotational fibre reinforced plastic composites

Prof. dr hab. inż. Teodor Gotszalk

Politechnika Wrocławska

Nanometrologia dla nanoelektroniki

Dr hab. inż. Paweł Knapkiewicz, prof. PWr

Politechnika Wrocławska

Miniaturyzacja – kluczowy aspekt w badaniach kosmosu

Dr inż. Grzegorz Dudzik

Politechnika Wrocławska

Miniaturowe rezonatory laserowe jako czujniki gazu o czułości na poziomie ppb

Dr inż. Mateusz Szatkowski

Politechnika Wrocławska

W kierunku spersonalizowanego światła – podstawy kształtowania wiązki laserowej

Dr inż. Mateusz Dyksik

Politechnika Wrocławska

Postępy i obietnice półprzewodników perowskitowych dla optoelektroniki

Ochrona zdrowia i żywność

Dr n. med. Dorian Nowacki

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Perspektywy naukowe i wdrożeniowe współczesnej dietetyki i technologii żywności

Karolina Bernacka

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dereń jadalny jako wartościowy surowiec dla przetwórstwa oraz źródło związków bioaktywnych o działaniu prozdrowotnym

Dr inż. Robert Gajda

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Bezpieczeństwo żywnościowe osób starszych w Polsce: wytyczne dla zdrowia publicznego

Dr Justyna Zeler

Uniwersytet Wrocławski

Liminofory. Chemia i fizyka w służbie zdrowiu

Dr hab. Izabela Jasicka-Misiak, prof. UO

Uniwersytet Opolski

Ustalenie pochodzenia miodów pszczelich jako skuteczny sposób dbałości o oryginalność produktu

Technologie w bezpieczeństwie publicznym

Dr hab. Tomasz Niedzielski, prof. UWr

Uniwersytet Wrocławski

Automatyczna detekcja ludzi na zdjęciach lotniczych wykonanych przez drony jako narzędzie wspierające poszukiwanie osób zaginionych

Prognozowanie stanów wody w rzekach z wykorzystaniem multimodelingu

Dr hab. inż. Przemysław Moczko, prof. PWr

Politechnika Wrocławska

Wyzwania dla bezpieczeństwa techniczno-infrastrukturalnego – Makroklaster Technologie w Bezpieczeństwie Publicznym

Prezentacja realizowanych wspólnych projektów przez naukowców z Polski i Niemiec oraz możliwości realizacji nowych

Prof. Lothar Kroll

TU Chemnitz, Fraunhofer IWU

Sustainable Key Technologies

Prof. dr hab. Eugeniusz Zych

Uniwersytet Wrocławski

Współpraca Uniwersytetu Wrocławskiego i HZDR

Maciej Satora

Fraunhofer IWU

Hydrogen Lab Goerlitz