Agenda

29 czerwca 2023 - Dzień 1

13:00 – 14:00

Rejestracja uczestników
Obora Recepcja

14:00 – 15:00

Obiad
Obora Jadalnia

15:00 – 17:00

Uroczyste rozpoczęcie i wykład plenarny
Stodoła Sala wielofunkcyjna

Prof. Piotr Rojek (Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu)

Organy Michaela Englera Młodszego Bazyliki pw. św. Elżbiety Węgierskiej we Wrocławiu jako przykład humanizacji techniki

17:00 – 18:00

Przerwa kawowa
Stodoła Hol

18:00 – 19:00

Koncert Wiedeński
Stodoła Sala wielofunkcyjna

19:00 – 23:30

Uroczysta kolacja w Pałacu w Krzyżowej
Obora Jadalnia

30 czerwca 2023 - Dzień 2

7:00 – 9:00

Śniadanie
Obora Jadalnia

9:00 – 11:00

Transformacja energetyczna i gospodarka obiegu zamkniętego
Pałac Sala majowa

Dr hab. Marcin Sobczyk, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

Ku zielonej energii - najważniejsze osiągnięcia naukowe i badawczo-rozwojowe Zespołów Badawczych Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. Niels Modler (TU Dresden)

Green Circular Economy (CircEcon)

Prof. Maciej Chorowski (Politechnika Wrocławska)

Transformacja polskiej energetyki - szanse i ryzyka

Marc Fette (CEO of CTC GmbH, an AIRBUS Company)

Lightweight Technologies as Key Enabler for Sustainable Aviation

Dr hab. inż. Ziemowit Malecha, prof. PWr (Politechnika Wroclawska)

Biogaz i biometan: potencjał i wyzwania w kontekście transformacji energetycznej

Prof. Dr.-Ing. Thomas von Unwerth (Advanced Powertrains, TU Chemnitz)

Hydrogen as the energy source of the future

Mikro i nanoelektronika
Pałac Sala 208

Dr inż. Grzegorz Dudzik (Politechnika Wrocławska)

Miniaturowe rezonatory laserowe jako czujniki gazu o czułości na poziomie ppb

Prof. Thomas Otto (Fraunhofer ENAS, Chemnitz)

Smart Systems Integration

Prof. dr hab. inż. Teodor Gotszalk (Politechnika Wrocławska)

Nanometrologia dla nanoelektroniki

Dr. Michael Naumann (TU Chemnitz)

Direct process for integrating a sensor into rotational fibre reinforced plastic composites

Prof. Dr.-Ing. habil. John Thomas Horstmann (TU Chemnitz)

Electronic components of micro and nano technology

Ochrona zdrowia i żywność
Stodoła Sala balowa

Dr n. med. Dorian Nowacki (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

Perspektywy naukowe i wdrożeniowe współczesnej dietetyki i technologii żywności

Dr inż. Robert Gajda (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

Bezpieczeństwo żywnościowe osób starszych w Polsce: wytyczne dla zdrowia publicznego

Karolina Bernacka (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

Dereń jadalny jako wartościowy surowiec dla przetwórstwa oraz źródło związków bioaktywnych o działaniu prozdrowotnym

Technologie w bezpieczeństwie publicznym
Stodoła Sala wielofunkcyjna

Dr hab. Tomasz Niedzielski, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

Automatyczna detekcja ludzi na zdjęciach lotniczych wykonanych przez drony jako narzędzie wspierające poszukiwanie osób zaginionych

Dr hab. inż. Przemysław Moczko, prof. PWr (Politechnika Wrocławska)

Wyzwania dla bezpieczeństwa techniczno-infrastrukturalnego - Makroklaster Technologie w Bezpieczeństwie Publicznym

11:00 – 12:00

Przerwa kawowa
Pałac Hol

12:00 – 14:00

Transformacja energetyczna i gospodarka obiegu zamkniętego
Pałac Sala majowa

Thomas Zocher (Thoenes Dichtungstechnik GmbH)

Braided Lightweight Components

Prof. Dr.-Ing. Sebastian Scholz (Fraunhofer IWU, Zittau)

Natural Fiber Composites: Decentralized energy, raw materials, resources, recycling

Patryk Nossol (Fraunhofer IWU)

Lightweight Crash Structures for Mobility Transition and Circular Economy

Mikro i nanoelektronika
Pałac Sala 208

Dr hab. inż. Paweł Knapkiewicz, prof. PWr (Politechnika Wrocławska)

Miniaturyzacja - kluczowy aspekt w badaniach kosmosu

Dr inż. Mateusz Szatkowski (Politechnika Wrocławska)

W kierunku spersonalizowanego światła - podstawy kształtowania wiązki laserowej

Dr inż. Mateusz Dyksik (Politechnika Wrocławska)

Postępy i obietnice półprzewodników perowskitowych dla optoelektroniki

Ochrona zdrowia i żywność
Stodoła Sala balowa

Dr Justyna Zeler (Uniwersytet Wrocławski)

Liminofory. Chemia i fizyka w służbie zdrowiu

Dr hab. Łukasz Opaliński, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

Multiwalentne białkowe koniugaty cytotoksyczne - nowa strategia zwiększania precyzji i skuteczności celowanych terapii przeciwnowotworowych. Multiwalentne białkowe koniugaty cytotoksyczne - nowa strategia zwiększania precyzji i skuteczności celowanych terapii przeciwnowotworowych

Dr hab. Izabela Jasicka-Misiak, prof. UO (Uniwersytet Opolski)

Ustalenie pochodzenia miodów pszczelich jako skuteczny sposób dbałości o oryginalność produktu

Technologie w bezpieczeństwie publicznym
Stodoła Sala wielofunkcyjna

Dr hab. Tomasz Niedzielski, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

Prognozowanie stanów wody w rzekach z wykorzystaniem multimodelingu

14:00 – 15:00

Obiad
Obora Jadalnia

15:30

Transfer (autokary)
Parking

16:00 – 18:00

Zwiedzanie Kościoła Pokoju w Świdnicy oraz Koncert na Organach Wielkich
Kościół Pokoju w Świdnicy

18:30 – 23:30

Uroczysta kolacja w Pałacu w Krzyżowej oraz pokaz Teatru Ognia na Dziedzińcu Pałacowym
Obora Jadalnia 

1 lipca 2023 - Dzień 3

8:00 – 10:00

Śniadanie
Obora Jadalnia

10:00 – 11:00

Zwiedzanie z przewodnikiem Pałacu w Krzyżowej
Pałac Sala balowa

11:00 – 11:30

Przerwa kawowa
Pałac Hol

11:30 – 12:30

Prezentacja Sieci Instytutów Fraunhofera oraz Sieci Instytutów Łukasiewicz
Stodoła Sala sportowa

12:30 – 13:00

Przerwa kawowa
Pałac Hol

13:00 – 14:00

Prezentacja realizowanych wspólnych projektów przez naukowców z Polski i Niemiec oraz możliwości realizacji nowych
Stodoła Sala sportowa

Prof. dr hab. Eugeniusz Zych (Uniwersytet Wrocławski)

Współpraca Uniwersytetu Wrocławskiego i HZDR

Prof. Lothar Kroll (TU Chemnitz, Fraunhofer IWU)

Sustainable Key Technologies

Maciej Satora (Fraunhofer IWU)

Hydrogen Lab Goerlitz

14:00 – 15:00

Zakończenie konferencji i podsumowanie bloków tematycznych
Stodoła Sala sportowa

15:00 – 16:00

Obiad
Obora Jadalnia

Wydarzenia towarzyszące

Wystawa plenerowa Odwaga i pojednanie
Pałac Ogród

Wystawa Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego
Pałac Wystawa

Fragment Muru Berlińskiego
Pałac Dziedziniec

VIP Room
Spichlerz Sala klubowa

PRESS Room
Stodoła Sala VIP

Punkt Informacyjny Konferencji
Obora Recepcja