Komitet Naukowy

Piotr Dzięgiel

Prof. dr hab.

Przewodniczący Komitetu Naukowego Bridge Conference 2023
Prorektor ds. Nauki
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Lothar Kroll

PROF. DR HAB. INŻ.

Koordynator Klastra MERGE
Technische Universität Chemnitz

Ronald Tetzlaff

Prof. dr

Dyrektor Centrum Transfer Technologii i Internacjonalizacji
Technische Universität Dresden

Andrzej Ożyhar

Prof. dr hab. inż.

Prorektor ds. Nauki
Politechnika Wrocławska

Edward Chlebus

Prof. dr hab. inż.

Dyrektor CAMT-FPC
Politechnika Wrocławska

Grzegorz Królczyk

PROF. DR HAB.

Prorektor ds. Nauki i Rozwoju
Politechnika Opolska

Aneta Wojdyło

Prof. dr hab. inż.

Prorektor ds. Nauki
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Małgorzata Słowińska-Lisowska

PROF. DR HAB.

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Ewa Stańczyk-Hugiet

prof. dr hab.

Prorektor ds. Badań i Kadry Akademickiej
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Izabela Nowicka

dr hab., Prof. Uczelni

Prorektor ds. Naukowych
Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Marta Płonka

DR HAB., Prof. Uczelni

Prorektor ds. Naukowych i Współpracy z Podmiotami Zewnętrznymi
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu 

Ewelina Ciszewska

DR HAB., Prof. Uczelni

Dziekan Wydziału Lalkarskiego
Akademia Sztuk Teatralnych, filia we Wrocławiu

Magdalena Blum

prof. dr hab.

Prorektor ds. Artystycznych i Naukowych
Akademia Muzyczna we Wrocławiu

Dominik Ostrowski

Ks. dr hab., prof. uczelni

Prorektor ds. Naukowo-Dydaktycznych
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

Jacek Lipok

Prof. dr hab.

Prorektor ds. Nauki
Uniwersytet Opolski

Artur Błażejewski

dr hab., prof. Uczelni

Prorektor ds. Badań Naukowych
Uniwersytet Wrocławski