Agenda

29 czerwca 2023 - Dzień 1

13:00 – 14:00

Rejestracja uczestników
Obora Recepcja

14:00 – 15:00

Obiad
Obora Jadalnia

15:00 – 17:00

Uroczyste rozpoczęcie i wykład plenarny
Stodoła Sala wielofunkcyjna

PROWADZĄCY: Krzysztof Borys (TVP Wrocław)

Wojciech Murdzek (Ministerstwo Edukacji i Nauki)

Thomas Trepmann (Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Innowacji w Saksońskim Ministerstwie Rozwoju Regionalnego)

Florian Frank (Botschaft der Bundesrepublik Deutschland / Ambasada Republiki Federalnej Niemiec)

Martin Kremer (Deutsche Generalkonsulat in Breslau)

Cezary Przybylski (Marszałek Województwa Dolnośląskiego)

Prof. Arkadiusz Wójs (Rector of the Wrocław University of Science and Technology)

Prof. Lothar Kroll (TU Chemnitz, Fraunhofer-Gesellschaft)

Andrzej Dybczyński (President of Łukasiewicz Research Network)

Dr hab. Robert Żurek (Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego)

Prof. Lothar Kroll (Fraunhofer-Gesellschaft, TU Chemnitz)

Fraunhofer-Gesellschaft: The world’s leading applied research organization

Prof. Piotr Rojek (Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu)

Organy Michaela Englera Młodszego Bazyliki pw. św. Elżbiety Węgierskiej we Wrocławiu jako przykład humanizacji techniki

17:00 – 18:00

Przerwa kawowa
Stodoła Hol

18:00 – 19:00

Koncert Wiedeński
Stodoła Sala wielofunkcyjna

19:00 – 23:30

Uroczysta kolacja w Pałacu w Krzyżowej
Obora Jadalnia

30 czerwca 2023 - Dzień 2

7:00 – 9:00

Śniadanie
Obora Jadalnia

9:00 – 11:00

Transformacja energetyczna i gospodarka obiegu zamkniętego
Pałac Sala majowa

PROWADZĄCA: Wiktoria Dziaduła (Politechnika Śląska / Extremo Technologies)

Dr hab. Marcin Sobczyk, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

Ku zielonej energii - najważniejsze osiągnięcia naukowe i badawczo-rozwojowe Zespołów Badawczych Uniwersytetu Wrocławskiego
9:00-9:15

Prof. Dr.-Ing. Thomas von Unwerth (Advanced Powertrains, TU Chemnitz)

Hydrogen as the energy source of the future
9:15-9:30

Prof. Maciej Chorowski (Politechnika Wrocławska)

Transformacja polskiej energetyki - szanse i ryzyka
9:30-9:45

Prof. Dr.-Ing. Sebastian Scholz (Fraunhofer IWU, Zittau)

Natural Fiber Composites: Decentralized energy, raw materials, resources, recycling
9:45-10:00

Dr hab. inż. Ziemowit Malecha, prof. PWr (Politechnika Wroclawska)

Biogaz i biometan: potencjał i wyzwania w kontekście transformacji energetycznej
10:00-10:15

Prof. Niels Modler (TU Dresden)

CircEcon: A new research and piloting center for the green circular economy
10:15-10:30

Prof. Dariusz Sykutera (Bydgoski Klaster Przemysłowy Dolina Narzędziowa)

Model współpracy nauka-przemysł w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym Dolina Narzędziowa
10:30-10:45

Mikro i nanoelektronika
Pałac Sala 208

PROWADZĄCA: Dr hab. Joanna Cybińska (Łukasiewicz – PORT)

Dr inż. Grzegorz Dudzik (Politechnika Wrocławska)

Miniaturowe rezonatory laserowe jako czujniki gazu o czułości na poziomie ppb
9:00-9:20

Prof. Thomas Otto (Fraunhofer ENAS, Chemnitz)

Smart Systems – From Components to applications
9:20-9:40

Prof. dr hab. inż. Teodor Gotszalk (Politechnika Wrocławska)

Nanometrologia dla nanoelektroniki
9:40-10:00

Prof. John Horstmann (TU Chemnitz)

Monolithic integration of field-effect transistors as electromechanical transducers for mechanical stress

Nessma Hafez (TU Chemnitz)

Monolithic integration of field-effect transistors as electromechanical transducers for mechanical stress
10:00-10:20

Ochrona zdrowia i żywność
Pałac Sala balowa

PROWADZĄCA: Dr hab. Alicja Bachmatiuk (Łukasiewicz – PORT)

Dr n. med. Dorian Nowacki (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

Perspektywy naukowe i wdrożeniowe współczesnej dietetyki i technologii żywności
9:00-9:20

Dr inż. Robert Gajda (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

Bezpieczeństwo żywnościowe osób starszych w Polsce: wytyczne dla zdrowia publicznego
9:20-9:40

Karolina Bernacka (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

Dereń jadalny jako wartościowy surowiec dla przetwórstwa oraz źródło związków bioaktywnych o działaniu prozdrowotnym
9:40-10:00

Prof. Bartosz Kempisty (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)

Czyste mięso jako innowacja w żywieniu podczas lotów kosmicznych - Akronim Projektu - SpaceMeat
10:00-10:20

Prof. Witold Musiał (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)

Stare i nowe drogi farmacji. Nauki farmaceutyczne we współczesnym świecie
10:20-10:40

Prof. Adam Matkowski (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)

Toksyczność rybosomalna i synergia z naturalnymi produktami z zaniedbanych chwastów - nowe możliwości terapii celowanych oparte na biotechnologii
10:40-11:00

Technologie w bezpieczeństwie publicznym
Stodoła Sala wielofunkcyjna

PROWADZĄCY: Dr hab. inż. Przemysław Moczko, prof. PWr (Politechnika Wrocławska)

Andrzej Cieślak (Dynacon)

Zastosowanie rozproszonego systemu cyberbezpieczeństwa i wsparcia ciągłości działania w poszukiwaniach anomalii w scenariuszach użycia w przestrzeni publicznej
9:00-9:20

Dr hab. inż. Przemysław Moczko, prof. PWr (Politechnika Wrocławska)

Wyzwania dla bezpieczeństwa techniczno-infrastrukturalnego - Makroklaster Technologie w Bezpieczeństwie Publicznym
9:20-9:40

Prof. Tyll Kruger (Politechnika Wrocławska)

Strukturalne czynniki ryzyka w dynamice epidemii COVID-19 - porównanie europejskie
9:40-10:00

Przemysław Mądry (IMPEL)

Jakie kroki należy podjąć, aby zadbać o bezpieczeństwo publiczne przy zapobieganiu wyciekom danych dotyczących pracowników
10:00-10:20

Magdalena Worsa-Kozak (Politechnika Wrocławska / BrineRIS)

Lit z solanek geotermalnych jako potencjalne źródło zabezpieczenia zrównoważonego łańcucha dostaw dla Europy
10:20-10:40

Prof. Piotr Lampart (Instytut Maszyn Przepływowych PAN)

Energetyka rozproszona: Technologie zagospodarowania ciepła odpadowego i obiektów wodnych niskospadowych
10:40-11:00

11:00 – 12:00

Przerwa kawowa
Pałac Hol

12:00 – 14:00

Transformacja energetyczna i gospodarka obiegu zamkniętego
Pałac Sala majowa

PROWADZĄCA: Wiktoria Dziaduła (Politechnika Śląska / Extremo Technologies)

Prof. Lech Sitnik (Politechnika Wrocławska)

Elektrochłonność ruchu pojazdów
12:00-12:20

Patryk Nossol (Fraunhofer IWU)

Lightweight Crash Structures for Mobility Transition and Circular Economy
12:20-12:40

Andrzej Jeżewski (Promet-Plast)

Zielony wodór szanse i wyzwania
12:40-13:00

Prof. Michael Beckmann (TU Dresden)

Status and prospects of the energy transition in Germany

Thaddäus Weniger (TU Dresden)

Status and prospects of the energy transition in Germany
13:00-13:20

mgr inż. Ewa Borowska (Uniwersytet Warszawski / Extremo Technologies)

Ekstremofile: Innowacyjne zastosowania biotechnologiczne w eksploracji kosmosu i problemach Ziemi
13:20-13:40

Marc Fette (CEO of CTC GmbH, an AIRBUS Company)

Lightweight Technologies as Key Enabler for Sustainable Aviation
13:40-14:00

Mikro i nanoelektronika
Pałac Sala 208

PROWADZĄCA: Dr hab. Joanna Cybińska (Łukasiewicz – PORT)

Dr hab. inż. Paweł Knapkiewicz, prof. PWr (Politechnika Wrocławska)

Miniaturyzacja - kluczowy aspekt w badaniach kosmosu
12:00-12:20

Dr Mario Naumann (TU Chemnitz)

Direct process for integrating a sensor into rotational fibre reinforced plastic composites
12:20-12:40

Dr inż. Mateusz Szatkowski (Politechnika Wrocławska)

Wytwarzanie strukturyzowanych wiązek światła i ich zastosowania
12:40-13:00

Dr inż. Mateusz Dyksik (Politechnika Wrocławska)

Półprzewodniki perowskitowe dla opto-elektroniki
13:00-13:20

Dr Jakub Ciążela (Instytut Nauk Geologicznych PAN)

Polska Misja Księżycowa: teledetekcja złóż za pomocą mikrosatelity
13:20-13:40

Ochrona zdrowia i żywność
Pałac Sala balowa

PROWADZĄCA: Dr hab. Alicja Bachmatiuk (Łukasiewicz – PORT)

Dr Justyna Zeler (Uniwersytet Wrocławski)

Luminofory. Chemia i fizyka w służbie zdrowia
12:00-12:20

Dr hab. Łukasz Opaliński, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

Multiwalentne białkowe koniugaty cytotoksyczne - nowa strategia zwiększania precyzji i skuteczności celowanych terapii przeciwnowotworowych
12:20-12:40

Dr hab. Izabela Jasicka-Misiak, prof. UO (Uniwersytet Opolski)

Ustalenie pochodzenia miodów pszczelich jako skuteczny sposób dbałości o oryginalność produktu
12:40-13:00

Udo Eckert (Fraunhofer IWU)

Micro Manufacturing Technologies for Medical Applications and Point-of-Care Diagnostics supported by Alliance WIR! DIANA
13:00-13:20

Dr hab. Katarzyna Neubauer (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)

Syndemia otyłości, niedożywienia i zmian klimatycznych a najczęstsza choroba wątroby na świecie
13:20-13:40

Technologie w bezpieczeństwie publicznym
Stodoła Sala wielofunkcyjna

PROWADZĄCY: Dr hab. inż. Przemysław Moczko, prof. PWr (Politechnika Wrocławska)

Paweł Wałuszko (TestArmy)

Jak dochodzi do wycieków danych? Europa na celu hakerów i era sztucznej inteligencji
12:00-12:20

Prof. Krzysztof Lejcuś (Uniwersytet Przyrodniczy)

Odra - aktualna sytuacja z polskiej perspektywy
12:20-12:40

Agnieszka Kwiecień (Politechnika Wrocławska)

Technologie i działania wspierające podnoszenie cyberbezpieczeństwa podmiotów publicznych
12:40-13:00

Przemysław Chrobot (MPWiK)

Jak zapewnić bezpieczeństwo dostaw wody w świecie VUCA
13:00-13:20

14:00 – 15:00

Obiad
Obora Jadalnia

15:30

Transfer (autokary)
Parking

16:00 – 18:00

Zwiedzanie Kościoła Pokoju w Świdnicy oraz Koncert na Organach Wielkich
Kościół Pokoju w Świdnicy

18:30 – 23:30

Uroczysta kolacja w Pałacu w Krzyżowej oraz pokaz Teatru Ognia na Dziedzińcu Pałacowym
Obora Jadalnia 

1 lipca 2023 - Dzień 3

8:00 – 10:00

Śniadanie
Obora Jadalnia

10:00 – 11:00

Zwiedzanie z przewodnikiem Pałacu w Krzyżowej
Pałac Sala balowa

11:00 – 11:30

Przerwa kawowa
Pałac Hol

11:30 – 12:30

Prezentacja Sieci Instytutów Fraunhofera oraz Sieci Instytutów Łukasiewicz
Stodoła Sala sportowa

PROWADZĄCY: Mateusz Skowroński (Pełnomocnik Dyrektora ds. Współpracy z Otoczeniem Biznesowym, Łukasiewicz-EMAG)

Dr Marcin Kruk (Director of Łukasiewicz – Warsaw Institute of Technology)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Nauka dla Biznesu

Prof. Lothar Kroll (TU Chemnitz, Fraunhofer IWU)

Fraunhofer IWU as driver for innovations in the research and development of production engineering

12:30 – 13:00

Przerwa kawowa
Pałac Hol

13:00 – 14:00

Prezentacja realizowanych wspólnych projektów przez naukowców z Polski i Niemiec oraz możliwości realizacji nowych
Stodoła Sala sportowa

PROWADZĄCY: Mateusz Skowroński (Pełnomocnik Dyrektora ds. Współpracy z Otoczeniem Biznesowym, Łukasiewicz-EMAG)

Prof. dr hab. Eugeniusz Zych (Uniwersytet Wrocławski)

Współpraca Uniwersytetu Wrocławskiego i HZDR

Eugen Böhler (Pastor, Freie evangelische Gemeinde Görlitz)

Interdisciplinary Border Crossing: Theology and Reality Shaping

Dr Jacek Szczurowski (Uniwersytet Przyrodniczy)

Projekt "1000 lat Górnych Łużyc - ludzie, grody, miasta" - badania przeszłości z myślą o przyszłości

Dr Hanna Nosal-Kovalenko (Łukasiewicz-Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”)

Współpraca pomiędzy Łukasiewicz -"ICSO" Blachownia a Frauhofer ICT przy opracowaniu kompozytów opartych na biopolimerach do zastosowań technicznych

14:00 – 15:00

Zakończenie konferencji i podsumowanie bloków tematycznych
Stodoła Sala sportowa

15:00 – 16:00

Obiad
Obora Jadalnia

Wydarzenia towarzyszące

Wystawa plenerowa Odwaga i pojednanie
Pałac Ogród

Wystawa Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego
Pałac Wystawa

Fragment Muru Berlińskiego
Pałac Dziedziniec

VIP Room
Spichlerz Sala klubowa

PRESS Room
Stodoła Sala VIP

Punkt Informacyjny Konferencji
Obora Recepcja